Ultrazvuk

Ultrazvuk je bezbolana, neinvazivna dijagnostička metoda koja nam upotrebom ultrazvučnih talasa visoke frekvencije, omogućava vizuelizaciju unutrašnjih organa životinja.

Klinika Pet Vet Care Vam nudi najsavremeniji ultrazvučni aparat nove generacije, sa izuzetnom rezolucijom slike i preciznom diferencijacijom promena. Pored vrhunske tehnologije koja nam omogućava maksimum dijagnostičkih informacija, želja nam je da pacijentima pregled bude prijatan i bez stresa.

Priprema pacijenta za pregled

Veoma je važna pravilna priprema pacijenta za ultrazvučni pregled, kao i upoznavanje vlasnika sa tehnikom izvodjenja pregleda. Dlaka na mestu postavljanja sonde mora biti u potpunosti obrijana. Na obrijano mesto aplikuje se ultrazvučni gel koji omogućava adekvatan kontakt sonde sa kožom i dobijanje dobre slike. Retko, kada su životinje uznemirene, indikovana je upotreba sedativa pre samog pregleda, kako bi životinja u toku pregleda bila optimalno pozicionirana za sam pregled.

Ultrazvuk medjutim, kao i bilo koja druga metoda dijagnostike ima i svoja ograničenja. Dok je u dijagnostici odredjenih organa metoda izbora, za pregled nekih drugih nije preporuka. Bolesti i stanja koja su apsolutno indikovana za primenu ulltrazvuka:
 • Kamen ili pesak u mokraćnoj bešici, bubrezima ili žučnoj kesi
 • Hidronefroza i PKD p(olicistična bolest bubrega) kod mačaka
 • Benigna hiperplazija i cistične promene prostate
 • Invaginacija creva, strana tela
 • Piometra
 • Dijagnostika i praćenje trudnoće
 • Tumor
Usluge:
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk srca
 • Urološki ultrazvuk
 • Ultrazvuk reproduktivnih organa ženki
 • Dijagnostika i praćenje trudnoće
 • Ultrazvuk testisa i prostate
 • Ultrazvuk vrata i larinxa
 • Ultrazvuk pleuralnih izliva
 • Kućne posete – ultrazvuk na terenu
Dodatna primena ultrazvuka u veterini:
 • Cistocenteza vođena ultrazvukom
 • Ultrazvučno vođena biopsija unutrašnjih organa
 • Aspiracija organa vođena ultrazvukom
 • Pijelocenteza
 • Drenaža apscesa i cista i za dalje analize
Idi na vrh