Otvoreni smo za prijem radnim danima 

08-22

vikendom 09 – 21

Don’t act late!
Prevent complications with one call.

Hitna Služba

Ne strahujte za svog ljubimca.
Sigurno mesto sa najboljom negom u svakom momentu.

Bolnica

Kod nas u Pet Shop-u

Shop

Idi na vrh