Hirurgija

Hirurgija veterinarske klinike Pet Vet Care je tim koji čine specijalisti različitih oblasti hirurgije, anesteziolozi, specijalisti urgentne veterine i veterinarski tehničari. 

Hirurzi i ostali veterinari obučeni su za brojne visoko specijalizovane i sofisticirane hirurške zahvate, dizajnirane da lakše, brže i bolje reše svaki zamisliv problem koji bi vašeg psa ili mačku mogao da zadesi. To podrazumeva manuelnu spretnost, široko medicinsko obrazovanje i poznavanje i vladanje savremenim veterinarskim tehnikama i tehnologijom, kojom je klinika Pet Vet Care adekvatno opremljena. 

U svakodnevnom suočavanju s poznatim i nepoznatim, nekad i potpuno novim zdravstvenim izazovima pasa i mačaka, gradi se iskustvo, unapređuje veština i neguje timski duh, zbog kojih je veterinarska klinika Pet Vet Care na čelu (vodećoj oštrici) moderne veterinarske hirurgije.

Hirurški blok veterinarske klinike Pet Vet Care obuhvata:

 • Dve operacione sale, opremljene po savremenim svetskim standardima;
 • Sistem za inhalacionu anesteziju:

Pri anesteziji koriste se sevofluran i izofluran, dokazano najbezbedniji anestetički gasovi. Anestetik se dozira u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta, na osnovu prethodnog detaljnog kliničkog pregleda i uradjenih krvnih analiza. Po završetku operacije i zaustavljanju dotoka anestetika, životinja se budi već nakon nekoliko minuta;

 • Monitoring hirurških pacijenata: (kapnogram, pulsni oksimetar, EKG, pritisak, respiracije);
 • Sistem za veštačko disanje (“veštačka pluća”) i reanimaciju Ventilog;
 • Intenzivnu negu za postoperativni tretman i negu životinja nakon intervencije;
 • Prostorije za pripremu hirurga;
 • Prostorije za pripremu pacijenata za operaciju;
 • Prostorije za sterilizaciju.

Operativna hirurgija se, prema pristupu lečenju i regiji koja se hirurški obrađuje, može razvrstati na više disciplina i poddisciplina. Klinika Pet Vet Care pokriva sve oblasti hirurgije, koje su grupisane kao:

 • Hirurgija mekih tkiva;
 • Ortopedska hirurgija;
 • Onkološka hirurgija;
 • Neurohirurgija;
 • Endoskopska i laparaskopska hirurgija.

Pet Vet Care klinici se radi:

 • Abdominalna hirurgija (želudac, creva, slezina)
 • Sanacija hernija (perianalna, abdominalna, ingvinalna, dijafragmatska)
 • Minimalno invazivne procedure - Laparoskopska sterilizacija (OVE) - Kriptorhidektomija (abdominalni testis) - Gastropeksija (preventivna) - Biopsija (jetra, pankreas, creva, abdominalne mase) - Cistoskopija - Torakoskopija
 • Hirurgija jetre - Biopsija - Lobektomija - Portosistemski šant
 • Hirurgija urinarnog trakta - Kateterizacija - Kerinealna uretrostoma - Preskrotalna, skrotalna uretrostoma - Cistotomija, cistostoma - Nefrektomija
 • Hirurgija reproduktivnih organa - Ovariektomija (OVE) - Kastracija - Ovariohisterektomija (OHC) - Reviziona hirurgija (zaostali jajnik, štump piometra) - Orhidopeksija (spuštanje testisa)
 • Hirurgija grudnog koša i pluća - PDA (persistent ductus arteriosus) - PRAA (persistent right aortic arch)
 • Hirurgija uha, grla i nosa - TECA-total ear canal ablation - Brahicefalični sindrom (korekcija mekog nepca i nosnica)
 • Onkološke procedure i rekonstrukcije (staging)
 • Sanacija i obrada rana, rekonstruktivna hirurgija

 • Na klinici Pet Vet Care radi se:

  • Hirurška sanacija prekida prednjeg ukrštenog ligamenta tehnikom TPLO. TPLO je zlatni standard u rešavanju problema prednjeg ukrštenog ligamenta
  • Lateralna stabilizacija
  • Sanacija preloma
   - Upotreba DCP pločica
   - LCDCP pločica
   - Intramedularni klin
   - ESF (spoljašnja fiksacija)
  • Artroskopija (OCD, FCP)
  • Tumori kostiju (biopsija)
  • Korekcija deformiteta nastalih tokom rasta
  • Korekcija iščašenja zglobova (luksacija zglobova: kuka, lakta, ramena...)
  • Luksacija patele
   - TTT, trohleoplastika
   - Lateralni šav
  • Amputacija 

Na klinici Pet Vet Care radi se:

 • Hirurgiju tumora (ekscizija tumora):
  - Hemangiosarkoma
  - Limfoma
  - Tumora mlečne žlezde
  - Mastocitoma
  - Melanoma
  - Osteosarkoma
  - Sarkoma mekog tkiva
  - Karcinoma
 • Biopsija sa uzimanjem uzorka za patohostološku analizu, uz mogućnost slanja u inostanstvo na tačnu determinaciju vrste tumora i raširenosti bolesti
 • Rekonstruktivna hirurgija

Na klinici Pet Vet Care radi se:

 • Bolesti intervertebralnog diska;
 • Vertebralne frakture;
 • Wobblerov sindrom (Cervical spondylomyelopathy - CSM).

Endoskopska i laparaskopska hirurgija su metode neinvazivne hirurgije, koja omogućava pregled i intervenciju na unutrašnjim organima bez invazivne eksplorativne hirurgije. Prednosti ove tehnike u odnosu na konzervativnu hirurgiju su:

 • Smanjenje traume;
 • Smanjenje morbiditeta;
 • Skraćenje boravka u stacionaru;
 • Minimalan ili nikakav ožilljak uz jednak terapijski i dijagnostički efekat kao i otvorena hirurgija.

Minimalno invazivna hirurgija (MIH) podrazumeva veliki broj zahvata koji izbegavaju otvorenu hirurgiju i u nju spadaju:

 • Laparoskopija
 • Torakoskopija
 • Artroskopija

Hirurzi Pet Vet Care tima idu u korak sa svetom kada je reč o neinvazivnim ili minimalno invazivnim hirurškim metodama. Naša praksa počiva na izuzetno razvijenoj tehnologiji i stručnosti svih članova Pet Vet Care tima. Kao pioniri ove hirurške tehnike u Srbiji, sa više od 200 laparaskopskih intervencija izvedenih od 2017. do danas, zalažemo se da ove procedure postanu praksa u pojedinim oblastima hirurgije. 

Ostvarili smo regionalnu saradnju sa stručnjacima iz Slovenije, Hrvatske i Austrije i redovno pratimo najnovije trendove u toj oblasti.

Metode “bez noža” kod nas se primenjuju prilikom:

 • Ovariektomije - odstranjivanja jajnika
 • Kriptorhidektomije - uklanjanja ektopičnih testisa
 • Gastropeksije - fiksiranja želuca za abdominalni zid
 • Cistoskopije - uvodjenja instrumenta u mokraćmu bešiku i vadjenje urolita
 • Biopsije - uzorkovanja promenjenih tkiva, radi patohistoloških ispitivanja

Idi na vrh