Hirurgija

Odeljenje hirurgije Pet Vet Care klinike, čini tim koji se sastoji od specijalista više različitih oblasti hirurgije, anesteziologa, specijalista urgentne veterine, veterinarskih tehničara i drugog medicinskog osoblja. Da bi ostvarili uspešan rad, pored manuelne spretnosti hirurga neophodno je široko medicinsko obrazovanje i poznavanje savremene tehnike i tehnologije kompletnog tima. Slobodno možemo reći da su hirurzi i ostali veterinari Pet Vet Care klinike na čelu moderne veterinarske hirurgije.

Adekvatno smo opremljeni i obučeni za veliki broj visoko specijalizovanih, sofisticiranih i najinovativnih hirurških zahvata.

Naš hirurški blok sastoji se iz:

 • Dve najsavremenije opremljene operacione sale, opremljene po svim svetskim standardima, kako bi ispoštovali sve principe asepse i antisepse
 • Sistema za Inhalacionu anesteziju.


Opredelili smo se za sevofluran i izofluran, najbezbednije anestetičke gasove. Anestetik se dozira u zavisnosti od zdravstvenog stanja pacijenta, nakon detaljnog kliničkog pregleda i uradjenih krvnih analiza. Po završetku operacije, nakon zaustavljanja dotoka anestetika životinja se budi nakon par minuta
Monitoringa hirurških pacijenata: (kapnogram, pulsni oksimetar, EKG, pritisak, respiracije)
Sistema za veštačko disanje (“veštačka pluća”) i reanimaciju Ventilog
Intenzivne nege za postoperativni tretman i negu životinja nakon intervencije
Prostorije za pripremu hirurga
Prostorije za pripremu pacijenata za operaciju
Prostorije za sterilizaciju
Operativna hirurgija se može podeliti prema pristupu lečenja i regiji koja se hirurški obrađuje na više disciplina i poddisciplina. Naša klinika pokriva sve oblasti hirurgije, koju možemo podeliti na:

 • Hirurgiju mekih tkiva
 • Ortopedsku hirurgiju
 • Onkološku hirurgiju
 • Neurohirurgiju
 • Endoskopsku i laparaskopsku hirurgiju

Pet Vet Care klinici se radi:

 • Abdominalna hirurgija (želudac, creva, slezina)
 • Sanacija hernija (perianalna, abdominalna, ingvinalna, dijafragmatska)
 • Minimalno invazivne procedure - Laparoskopska sterilizacija (OVE) - Kriptorhidektomija (abdominalni testis) - Gastropeksija (preventivna) - Biopsija (jetra, pankreas, creva, abdominalne mase) - Cistoskopija - Torakoskopija
 • Hirurgija jetre - Biopsija - Lobektomija - Portosistemski šant
 • Hirurgija urinarnog trakta - Kateterizacija - Kerinealna uretrostoma - Preskrotalna, skrotalna uretrostoma - Cistotomija, cistostoma - Nefrektomija
 • Hirurgija reproduktivnih organa - Ovariektomija (OVE) - Kastracija - Ovariohisterektomija (OHC) - Reviziona hirurgija (zaostali jajnik, štump piometra) - Orhidopeksija (spuštanje testisa)
 • Hirurgija grudnog koša i pluća - PDA (persistent ductus arteriosus) - PRAA (persistent right aortic arch)
 • Hirurgija uha, grla i nosa - TECA-total ear canal ablation - Brahicefalični sindrom (korekcija mekog nepca i nosnica)
 • Onkološke procedure i rekonstrukcije (staging)
 • Sanacija i obrada rana, rekonstruktivna hirurgija

U Pet Vet Care klinici se radi:

 • Sanacija preloma
  - Upotreba DCP pločica
  - LCDCP pločica
  - Intramedularni klin
  - ESF (spoljašnja fiksacija)
 • Artroskopija (OCD, FCP)
 • Tumori kostiju (biopsija)
 • Artroskopija (OCD, FCP)
  - TPLO
  - TTO
  - TTA
  - Lateralna stabilizacija
 • Korekcija deformiteta nastalih tokom rasta
 • Korekcija iščašenja zglobova (luksacija zglobova: kuka, lakta, ramena...)
 • Luksacija patele
  - TTT, trohleoplastika
  - Lateralni šav
 • Amputacija 

Pet Vet Care klinici se radi:

 • Hirurgiju tumora (ekscizija tumora):
  - Hemangiosarkoma
  - Limfoma
  - Tumora mlečne žlezde
  - Mastocitoma
  - Melanoma
  - Osteosarkoma
  - Sarkoma mekog tkiva
  - Karcinoma
 • Biopsija sa uzimanjem uzorka za patohostološku analizu, uz mogućnost slanja u inostanstvo na tačnu determinaciju vrste tumora i raširenosti bolesti
 • Rekonstruktivna hirurgija

Pet Vet Care klinici se radi:

 • Bolesti intervertebralnog diska
 • Vertebralne frakture
 • Wobblerov sindrom (Cervical spondylomyelopathy - CSM)

Endoskopska i laparaskopska hirurgija su metode neinvazivne hirurgije koja omogućava pregled i intervenciju na unutrašnjim organima bez invazivne eksplorativne hirurgije. Prednosti ove tehnike u odnosu na konzervativnu hirurgiju:

 • Smanjuju traumu
 • Smanjuju morbiditet
 • Skraćuju boravak u stacionaru
 • Ostavljaju minimalan ili nikakav ožilljak ožiljak uz podjednak terapijski i dijagnostički efekat kao i otvorena hirurgija

Minimalno invazivna hirurgija (MIH) podrazumeva veliki broj zahvata koji izbegavaju otvorenu hirurgiju i u nju spadaju:

 • Laparoskopija
 • Torakoskopija
 • Artroskopija

Hirurzi Pet Vet Care tima idu u korak sa svetom kada je reč o neinvazivnim ili minimalno invazivnim hirurškim metodama. Naša praksa počiva na izuzetno razvijenoj tehnologiji i obučenom personalu Pet Vet Care tima. Kao pioniri ove hirurške tehnike kod nas, sa preko 150 laparaskopskih intervencija izvedenih u protekle 4 godine, zalažemo se da ove procedure postanu dnevna praksa u odredjenim oblastima hirurgije. Ostvarili smo regionalnu saradnju sa stručnjacima iz Slovenije, Hrvatske i Austrije i svakodnevno pratimo najnovije trendove iz ove oblasti.

Takozvane metode “bez noža” kod nas se primenjuju prilikom:

 • Ovariektomije - odstranjivanja jajnika
 • Kriptorhidektomije - uklanjanja ektopičnih testisa
 • Gastropeksije - fiksiranja želuca za abdominalni zid
 • Cistoskopije - uvodjenja instrumenta u mokraćmu bešiku i vadjenje urolita
 • Biopsije - uzorkovanja promenjenih tkiva, radi patohistoloških ispitivanja

Idi na vrh