Anestezija i analgezija

Anestezija je medicinska metoda koja uz primenu anestetika i drugih lekova dovodi do “isključenja bola” i svesti. Neophodna je u toku operativnih zahvata, ali i u toku različitih dijagnostičkih procedura. Ako se ispravno sprovodi, onda nosi minimalan rizik. Strah vlasnika od anestezije ipak je uvek prisutan i donekle je opravdan, jer može biti rizik ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti. Klinika Pet Vet Care ima visoko kompetentan tim stručnjaka na koji se možete osloniti. Oni će upravljati anestezijom na najbezbedniji mogući način, prilagođavajuči je zdravstvenom stanju svakog pacijenta i samoj proceduri koja se sprovodi. Monitoring u toku anestezije je kritičan momenat u pogledu komfora i bezbednosti naših pacijenata. Anesteziolog prati Vašeg ljubimca od početka do kraja anestezije. Monitoring uključuje:
 • Kapnogram
 • Pulsni oksimetar
 • EKG (elektrokardiografija)
 • Monitoring krvnog pritiska
 • Temperature
 • Respiracija
Pre anestezije potrebno je uraditi procenu zdravstvenog stanja i izvršiti preoperativnu pripremu pacijenta:
 • Opšti klinički pregled
 • Analizu krvi: krvnu sliku, osnovne biohemijske analize (preanestetički profil) i test na srčanog crva. Proveravaju se stanje jetre, bubrega, bilans tečnosti, anemija, dijabetes i ostala stanja koja mogu negativno uticati na proces anestezije
 • Pre uvoda u anesteziju se postavlja intravenski kateter. On omogućava brz pristup krvotoku za aplikaciju tečnosti i lekova, kao i za održavanje stabilnog krvnog pritiska
 • Primena inhalacione anestezije upotrebom najkvalitetnijih anestetičkih gasova sevoflurana i izoflurana
 • Dovođenje tubusa u dušnik (intubiranje), putem koga se dovode medicinski gas i inhalacioni anestetik
 • U neophodnim slučajevima korišćenje Sistema za veštačko disanje (Veštačka pluća) i Sistema za reanimaciju (Ventilog)
 • Preoperativna analgezija korišćenjem sedativa i analgetika radi opuštanja i umanjenja nelagodnosti
Za kontrolu bola koristimo više metoda i različitih protokola analgezije. Takav pristup lečenju, veoma je efikasan i zove se multimodalno lečenje bola. Prilikom otpuštanja kući, pacijenti dobijaju potrebnu oralnu terapiju u koju spadaju i lekovi protiv bolova sa ciljem što komfornijeg oporavka.

Kućni ljubimci često ne pokazuju jasno da ih nešto boli. Prvi razlog tome je visok prag bola, to znači da mogu da tolerišu bol mnogo više od ljudi, ali to ne znači da ga ne osećaju. Drugi razlog je što nam oni ne mogu bol iskazati rečima. Oni to rade tako što menjaju svoje uobičajeno ponašanje. Pokazatelji bolnih stanja kod životinja su:

 • Smanjena dnevna aktivnost
 • Smanjen apetit
 • Nezainteresovanost za igru
 • Depresija
 • Agresivnost
Kućni ljubimci koji ne osećaju bol žele da se igraju, vežbaju, jedu, odnosno učestvuju u porodičnim aktivnostima. Bol koji pas ili mačka trpe, može da utiče na funkcionisanje organizma i može imati štetan uticaj na dobrobit pacijenta i njegovo fizičko i emocionalno stanje. Zato je menadžment bola u fokusu naših razmatranja kada se suočavamo sa bilo kojim medicinskim problemom naših pacijenata. Pet Vet Care tim naporno radi da bi identifikovao i ograničio bol koji naši pacijenti osećaju. Multi-modalni pristup analgeziji za koji smo se mi odlučili je najefikasniji model lečenja, jer je često potrebna kombinacija više lekova protiv bolova da bi se postigao željeni rezultat. Ukoliko je to potrebno, kombinuju se analgetici sa dijetetskom ishranom, fizikalnom terapijom ili dodacima ishrani. Naš pristup u lečenju bola uključuje predviđanje potencijalno bolnih postupaka i počinje od samog početka lečenja, a nastavlja tokom lečenja i oporavka vašeg ljubimca. Prepoznavanje i ublažavanje bola pacijentima je jako bitno kako bismo im omogućili komfor i potpuni oporavak.

Idi na vrh