Anestezija i analgezija

Anestezija je medicinska metoda koja uz primenu anestetika i drugih lekova dovodi do “isključenja bola” i svesti. Neophodna je u toku operativnih zahvata na psima i mačkama, ali i u toku pojedinih dijagnostičkih procedura. Ako se ispravno sprovodi, ona nosi minimalan rizik. Strah vlasnika od anestezije po pravilu je prisutan, i donekle opravdan: anestezija može biti rizik ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti. 

Klinika Pet Vet Care ima visoko kompetentan tim stručnjaka, koji anestezijom upravljaju na najbezbedniji mogući način, prilagođavajuči je zdravstvenom stanju pacijenta i proceduri koja se sprovodi. Monitoring u toku anestezije ključan je za bezbednost i komfor pacijenata. Anesteziolog prati vašeg ljubimca od početka do kraja anestezije. 

Monitoring uključuje:

 • Kapnogram
 • Pulsni oksimetar
 • EKG (elektrokardiografija)
 • Monitoring krvnog pritiska
 • Temperaturu
 • Respiraciju

Pre anestezije potrebno je uraditi procenu zdravstvenog stanja i izvršiti preoperativnu pripremu pacijenta:

 • Opšti klinički pregled
 • Analizu krvi: krvnu sliku, osnovne biohemijske analize (preanestetički profil) i test na srčanog crva.
  Proveravaju se stanje jetre, bubrega, bilans tečnosti, anemija, dijabetes i ostala stanja koja mogu negativno uticati na proces anestezije
 • Pre uvoda u anesteziju se postavlja intravenski kateter.
  On omogućava brz pristup krvotoku za aplikaciju tečnosti i lekova, kao i za održavanje stabilnog krvnog pritiska
 • Primena inhalacione anestezije upotrebom najkvalitetnijih anestetičkih gasova sevoflurana i izoflurana
 • Dovođenje tubusa u dušnik (intubiranje), putem koga se dovode medicinski gas i inhalacioni anestetik
 • Kad je neophodno, koristi se Sistema za veštačko disanje (Veštačka pluća) i Sistema za reanimaciju (Ventilog)
 • Preoperativna analgezija korišćenjem sedativa i analgetika radi opuštanja i umanjenja nelagodnosti

Za kontrolu bola koristimo više metoda i različitih protokola analgezije. Takav pristup lečenju, veoma je efikasan i zove se multimodalno lečenje bola.
Prilikom otpuštanja kući, pacijenti dobijaju potrebnu oralnu terapiju u koju spadaju i lekovi protiv bolova sa ciljem što komfornijeg oporavka.

Psi i mačke često ne pokazuju jasno da ih nešto boli. Prvi razlog tome je visok prag bola, to znači da mogu da tolerišu bol mnogo više od ljudi, što ne znači da ga ne osećaju. Drugi razlog je što nam oni ne mogu bol iskazati rečima. Oni to rade tako što menjaju svoje uobičajeno ponašanje. Pokazatelji bolnih stanja kod životinja su:

 • Smanjena dnevna aktivnost
 • Smanjen apetit
 • Nezainteresovanost za igru
 • Depresija
 • Agresivnost

Kućni ljubimci koji ne osećaju bol raspoloženi su za igru, vežbe, jelo, odnosno učestvuju u porodičnim aktivnostima.

Bol koji pas ili mačka trpe, može da utiče na funkcionisanje organizma i može imati štetan uticaj na dobrobit pacijenta i njegovo fizičko i emocionalno stanje. Zato je menadžment bola u fokusu naših razmatranja kada se suočavamo sa bilo kojim medicinskim problemom naših pacijenata. Pet Vet Care tim naročito vodi računa o identifikaciji i ograničenju bola koji naši pacijenti osećaju. Za multi-modalni pristup analgeziji odlučili smo se jer je najefikasniji model lečenja, zbog toga što je često potrebna kombinacija više lekova protiv bolova da bi se postigao željeni efekat. Ukoliko je potrebno, kombinuju se analgetici sa dijetetskom ishranom, fizikalnom terapijom ili dodacima ishrani.
Naš pristup u lečenju bola uključuje predviđanje potencijalno bolnih postupaka i počinje samim početkom lečenja, a nastavlja se tokom lečenja i oporavka vašeg ljubimca. Prepoznavanje i ublažavanje bola pacijentima omogućuje komfor i potpuni oporavak.

Idi na vrh