Endoskopija

Endoskopija je neinvazivna dijagnostička procedura koja omogućava pregled unutrašnjih organa bez invazivne eksplorativne hirurgije. Uz pomoć malih rezova kože i minimalnih otvora na telu životinje uvodi se poseban instrument sa optičkim uređajem – endoskop. Endoskopom se posmatra unutrašnjost organa ili šupljine i kanala, uz istovremenu mogućnost vršenja hirurških zahvata u posmatranom području. Zahvat je relativno lak, brz i neškodljiv, ali se radi u totalnoj anesteziji, pa je neophodno preoperativno uraditi osnovne krvne analize i detaljan pregled pacijenta. Radi se na prazan stomak i nema neke posebne pripreme pacijenta osim iscrpnog informativnog razgovora sa veterinarom pred zahvat i uskraćivanja hrane i tečnosti. Endoskopija kao metoda neinvazivne hirurgije počiva na izuzetno razvijenoj tehnologiji i obučenom personalu Pet Vet Care tima. Sve metode endoskopije možemo podeliti u 2 grupe zavisno od toga da li se izvode fleksibilnim ili rigidnim endoskopom. Fleksibilna endoskopija:
  • Ezofago-gastro-duodenoskopija (pregled jednjaka, želuca i creva)
  • Kolonoskopija – pregled debelog creva (kolona, cekuma i rektuma)
  • Bronhoskopija – pregled gornjih i donjih vazdušnih puteva
Rigidna endoskopija:
  • Proktoskopija – pregled rektuma
  • Cistoskopija – pregled vaginalnih i mokraćnih kanala
  • Rinoskopija -pregled nosne šupljine
  • Otoskopija – pregled ušnog kanala do bubne opne
  • Artroskopija – pregled zglobne šupljine
  • Torakoskopija – uvođenje endoskopa u pleuralni prostor
Idi na vrh