CT

Kompjuterizovana tomografija je savremena metoda ispitivanja, koja se zasniva na upotrebi X zraka i upotrebi računara. Sistemom detektora sa velikom preciznošću pretvara X-zrake u sliku na kompjuteru u vidu slojeva, tzv. slajsova pojedinih organa. Samo par sekundi je dovoljno za dobijanje nekoliko preseka, a slika koja se dobija je jasnija od bilo kog drugog načina snimanja. Slika se registruje na magnetnoj ploči, prikazuje na monitoru i snima na rendgenski film. Promene se mogu pojačati i ubrizgavanjem kontrasta.

Gusta, čvrsta tkiva, kao što su kosti, pokazuju se svetlim (belim) nijansama, manje gusta (mišići, mozak) u nijansama sivih boja, dok je prazan prostor crne boje.
U odnosu na NMR (nuklearnu magnetnu rezonancu) kompjuterizovana tomografija superiorna je u dijagnostikovanju krvarenja, kalcifikacija i promena na kostima.

Kako izgleda sam pregled?

U toku pregleda životinja je u opštoj anesteziji, što podrazumeva prethodno obavljen klinički pregled i osnovne analize krvi. Pacijent leži na uskom stolu koji se kreće kroz ovaj otvor i za to vreme se izlaže dejstvu rentgen zračenja. Oko pacijenta se rotira rentgen cev i elektronski rentgen detektor, koji se nalaze suprotno jedan od drugog, u prstenu koji se zove pokretni deo skenera. Metoda je bezbolna i osim retkih komplikacije koje se mogu očekivati pri upotrebi kontrasta, bezopasna je. Količina zračenja nije velika.

Indikacije:
  • Grudni koš: mogu se otkriti infekcije, tumori, proširenja krvnih sudova (aneurizme), metastaze
  • Abdomen: otkriva patološke kolekcije tečnosti, tumore, neke bolesti urinarnog trakta itd.
  • Jetra: tumori jetre, krvarenja u jetri i druge promene bolesti jetre
  • Pankreas: CT daje kvalitetnu sliku kada je u pitanju detekcija tumora i upale pankreasa (pankreatitis akutni i hronični)
  • Žučna kesa i žučni putevi: CT se koristi u otkrivanju mesta i uzroka stvaranja bloka u protoku žuči
  • Nadbubrežne žlezde: CT je u mogućnosti da detektuje tumore nadbubrežne žlezde
  • Slezina: CT se koristi kod evaluacija povreda slezine
  • Kičma i kičmeni stub: mogu se videti tumori, povrede, degenerativne promene, deformiteti, hernije diskusa i druge problemi kičme
  • Mozak: mogu se razlikovati tkivo tumora, edematozno moždano tkivo, hematom, infarkt, kalcifikacije
  • Idi na vrh