Ishrana

Klinika Pet Vet Care vlasnicima pasa i mačaka nudi:

 • Savete o pravilnoj ishrani
 • Plan ishrane kod alergijskih stanja, gastrointestinalnih poremećaja, bubrežnih oboljenja, kamena u mokraćnoj bešici, dijabetesa, rekonvalescentnih stanja
 • Veliki izbor medicinirane hrane (namenjene ishrani životinja zbog lekovitog i preventivnog svojstva ili drugih svojstva koje imaju veterinarski lekovi), kao i druge hrane prilagođene zdravstvenom stanju, kategoriji, vrsti i rasi

Ishrana mora biti prilagodjena kategorijama životinja:

 • Kujama u periodu laktacije i dojnim kujama
 • Skotnim kujama
 • Štencima
 • Psima u rastu
 • Odraslim psima
 • Radnim psima
 • Sterilisanim životinjama
 • Bolesnim životinjama
 • Rekonvalescentima

Svaka kategorija ima svoje potrebe u kalorijskoj i hranljivoj vrednosti hrane, za potreban rast i razvoj kao i održavanje zdravlja i dobre kondicije. Dnevne potrebe u hranljivim materijama odnose se na potrebe u energiji, proteinima, mastima, mineralima i vitaminima. Izučavanje potrebnih sastojaka za ishranu pasa i mačaka je dosta složeno s obzirom na velike razlike u telesnoj masi, karakteristikama rase i kategorije, specifičnostima zdravstvenog stanja itd.
Ukoliko obrok nije pravilno izbalansiran i ukoliko životinja duže vreme oskudeva u nekim sastojcima hrane ili ih ima previše u obroku, nastaju razni poremećaji u organizmu i dolazi do razvoja bolesti.

Kao posledica neprilagođene ishrane i neproporcionalne zastupljenosti nekih materija, mogu nastati neka oboljenja kao što su:

 • Pojava kristala u mokraći i kamenja u bešici (što može dovesti do nemogućnosti mokrenja)
 • Hipertenzija i druga kardiovaskularna oboljenja
 • Alergije
 • Gojaznost
 • Gastrointestinalni poremećaji itd.

Odgovarajućom ishranom se mogu sprečiti ili kontrolisati i mnoga oboljenja. U slučaju gihta, na primer, ishrana po planu specijaliste dijetetičara reguliše nivo mokraćne kiseline u krvi i sprečava pojavu simptoma bolesti.

Idi na vrh