Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem različitih oblika tumora (raka, kancera). Sve je veći broj pasa i mačaka obolelih od malignih bolesti; kod životinja starijih od 10 godina one predstavljaju glavni uzrok smrti. Čak 47% pasa i 32% mačaka starijih od 10 godina (23% od ukupne populacije pasa ljubimaca) strada upravo od ove bolesti. Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, sa cilljem da se pronađe što efikasnija terapija, koja bi dovela do izlečenja, što duže remisije ili kvalitetnog produženja života. 

Suočavanje sa dijagnozom kancera je teško. Tu smo da pružimo stručnost, saosećajnost i razumevanje. 

Najčešći tumori kod pasa i mačaka su:

 • Leukemija
 • Limfom
 • Maligni melanom
 • Karcinom mlečne žlezde
 • Mastocitom
 • Osteosarkom
 • Sarkomi mekih tkiva
 • Skvamozni karcinom

Dijagnostičke metode iz oblasti onkologije, koje se primenjuju u klinici Pet Vet Care su:

 • Ultrazvučni pregled
 • Rendgen
 • CT, MRI
 • Aspiracija iglom sa citološkim pregledom
 • Biopsija
 • Patohistološka dijagnostika
 • Laboratorijska dijagnostika

U pogledu terapijskih procedura pratimo svetske trendove protokola lečenja. S tim u vezi, primenjujemo multimodni pristup (planiranje terapije uz više mogućih oblika lečenja). U terapijske procedure lečenja malignih oboljenja spadaju:

 • Hirurgija – radikalno uklanjanje novotvorevine
 • Hemioterapija
 • Terapija zračenjem
 • Imunoterapija
 • Transfuzije krvi
 • Terapija bola
 • Druga potporna terapija
 • Praćenje pacijenata nakon lečenja
 • Palijativno zbrinjavanje pacijenata, kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići.
  Cilj palijativnog lečenja je olakšanje tegoba, pre svega terapija bola, kao i drugih simptoma kako bi se popravio kvalitet života
 • Eutanazija, koja je apsolutno ljudski i medicinski opravdana i kada produžetak života znači samo produžetak bola i patnje, bez izgleda za poboljšanje kvaliteta života. Prirodna smrt nije uvek i laka

Simptomi koji mogu da ukažu na malignitet:

 • Izrasline na telu
 • Uvećanje limfnih čvorova
 • Naduvenost stomaka
 • Mršavljenje
 • Bolovi
 • Kašalj, otežano disanje
 • Otežano gutanje
 • Krvarenje iz prirodnih telesnih otvora
 • Povraćanje, proliv, zatvor
 • Rane koje ne zarastaju
 • Promene u ponašanju

…i razni drugi simptomi zavisno od lokalizacije i raširenosti tumora.

Idi na vrh