Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem različitih oblika tumora (raka, kancera). Broj obolelih pasa i mačaka od malignih bolesti je sve veći i glavni je uzrok smrti životinja starijih od 10 godina. 47% pasa i 32% mačaka starijih od 10 godina uginjava upravo od ove bolesti i 23% od ukupnog broja pasa. Konstantno se traga za novim modalitetima terapije, sa cilljem da se pronađe što efikasnija terapija koja bi dovela do izlečenja, što duže remisije i li kvalitetnog produženja života. Suočavanje sa dijagnozom kancera je teška. Mi smo tu da Vam ponudimo stručnost, saosećajnost i razumevanje. Najčešći tumori kod životinja su:
 • Leukemija
 • Limfom
 • Maligni melanom
 • Karcinom mlečne žlezde
 • Mastocitom
 • Osteosarkom
 • Sarkomi mekih tkiva
 • Skvamozni karcinom
Dijagnostičke metode koje koristi Pet Vet Care klinika iz oblasti onkologije su:
 • Ultrazvučni pregled
 • Rendgen
 • CT, MRI
 • Aspiracija iglom sa citološkim pregledom
 • Biopsija
 • Patohistološka dijagnostika
 • Laboratorijska dijagnostika
  Kod terapijskih procedura pratimo svetske trendove u pogledu protokola lečenja. S tim u vezi, primenjujemo multimodni pristup (planiranje terapije uz više mogućih oblika lečenja). U terapijske procedure spadaju:
 • Hirurgija – radikalno uklanjanje novotvorevine
 • Hemioterapija
 • Terapija zračenjem
 • Imunoterapija
 • Transfuzije krvi
 • Hemioterapija
 • Terapija bola
 • Druga potporna terapija
 • Praćenje pacijenata nakon lečenja
 • Palijativno zbrinjavanje pacijenata, kada se rak otkrije u odmaklom stadijumu ili se potpuno izlečenje teško može postići. Cilj palijativnog lečenja je olakšanje tegoba, pre svega terapija bola, kao i drugih simptoma kako bi se popravio kvalitet života
 • Eutanazija, koja je apsolutno ljudski i medicinski opravdana i kada produžetak života znači samo produžetak bola i patnje, bez izgleda za poboljšanje kvaliteta života. Prirodna smrt nije uvek i laka
Simptomi koji mogu da ukažu na malignitet:
 • Izrasline na telu
 • Uvećanje limfnih čvorova
 • Naduvenost stomaka
 • Mršavljenje
 • Bolovi
 • Kašalj, otežano disanje
 • Otežano gutanje
 • Krvarenje iz prirodnih telesnih otvora
 • Povraćanje, proliv, zatvor
 • Rane koje ne zarastaju
 • Promene u ponašanju i mnogi drugi simptomi zavisno od lokalizacije i raširenosti tumora
Idi na vrh