Reprodukcija

Reprodukcija se, kao grana interne veterinarske medicine, bavi proučavanjem reproduktivnog sistema ženki pasa i mačaka. Usko je povezana sa akušerstvom, pa proučava i prati promene u telu ženki vezanih za trudnoću i porođaj, od momenta začeća do kraja postpartalnog perioda. Za razliku od kuja, reproduktivni ciklus mačaka je daleko manje izučen, i čini značajno manji deo veterinarske prakse. 

Poremećaji reprodukcije kod kuja:

 • Odložen pubertet (ako u prve 2 godine nije uspostavila normalnu ovarijalnu aktivnost)
 • Prolongiran period između 2 estrusa
 • Tihi estrus (kada nisu vidljivi znaci polnog žara, a reproduktivna funkcija je očuvana)
 • Lažni estrus (kuja ima manifestacije estrusa, ali nema ovulacije)
 • Nepredvidivo vreme ovulacije (većina kuja ovulira izmedju 10 i 14 dana od početka proestrusa. Kada je ovulacija pre 5-og ili posle 30-og dana, to može biti uzrok neplodnosti jer se osemenjavanje nije desilo u optimalno vreme)
 • Izostanak ovulacije
 • Ciste na jajnicima
 • Spontani abortus
 • Lažna trudnoća (stanje negravidne ženke koja ima psihičke i fizičke znake trudnoće)

Druge bolesti reproduktivnog trakta:

 • Tumori mlečne žlezde
 • Mastitisi
 • Piometra
 • Specifične infektivne bolesti (Bruceloza,Toksoplazmoza,Herpesvirus, Adenovirus i Parvovirus)
 • Gastrointestinalni poremecaji

Usluge koje nudi Klinika Pet Vet Care:

 • Utvrđivanje faze polnog ciklusa i optimalnog momenta osemenjavanja (parenja) : odredjivanjem nivoa progesterone i vaginalnom citologijom
 • Uzorkovanje semena
 • Spermogram
 • Veštačko osemenjavanje
 • Dijagnostika gravidnosti i praćenje trudnoće
 • Carski rez
 • Asistiranje prirodnom porodjaju
 • Asistencija pri prirodnom parenju
 • Terapija lažne trudnoće
 • Sterilizacija (klasična i laparaskopska)
 • Ultrazvuk
 • Terapija zapaljenskuh bolesti (piometre, mastitisa…)
 • Veštačka ishrana mladunčadi
Idi na vrh