Laboratorija

Klinika Pet Vet Care je zahvaljujući vrhunskoj veterinarskoj dijagnostici u mogućnosti da Vam pruži kvalitetnu i kompletnu veterinarsku uslugu. Laboratorija raspolaže najmodernijim, svetski poznatim, uređajima marke IDEXX. Analajzeri su specijalno namenjeni za upotrebu u veterinarskoj medicini, što im daje prednost u dobijanja najpreciznijih rezultata. Po dobijanju rezultata, stručno osoblje Klinike Pet Vet Care tumači rezultate i predlaže dalje korake. Uporedo se nastavlja sa uvođenjem i primenom najnovijih laboratorijskih metoda i tehnologija, kao i razvojem i poboljšanjem pratećih usluga.

Usluge koje Vam stoje na raspolaganju:

 • Kompletna krvna slika sa diferencijalnom leukocitarnom formulom
 • Sedimentacija
 • Pregled krvnog razmaza
 • Protrombinsko vreme, aPTT, Fibrinogen

 • Albumini, Alfa amilaza, Alkalna fosfataza, ALT, AST, GGT, Amonijak
 • Bilirubin
 • Ca, Cl, CRP
 • Gvožđe, Globulini, Glukoza
 • Holesterol, Trigliceridi
 • Kalijum, Kreatin kinaza, Kreatinin
 • LDH, Lipaza
 • Magnezijum, Mokraćna kiselina
 • Natrijum, Fosfati
 • Ukupni proteini, Urea
 • Žučne kiseline

 • Fizičko-hemijski pregled urina
 • Urinokultura
 • Citologija urina
 • UPCR, UCCR, , GGt, Kreatinin, Bilirubin, Albumini, Glukoza
 • Analiza hemijskog sastava urolita

 • Opšti profil
 • Opšti veliki profil
 • Preoperativni profil
 • Diareja profil veliki i mali (Identifikacija jaja parazita, bakterija i gljivica, Giardia, Parvovirus, Corona virus)
 • Gerijatrijski profil
 • Renalni profil
 • Hepatik profil
 • Kardiološki profil
 • Dermatološki profil: Bris, dlaka, skarifikat, otisak pločicom
 • Elektroliti
 • Individualni profil

 • Brisevi oka, nosa, uha, kože, grla, vagine, prepucijuma, rane, apscesa, punktata, mleka
 • Urinokultura
 • Koprokultura
 • Dermatofiti

 • Progesteron, Estrogen, Testosteron
 • T4, fT4, T3, Tsh
 • ACTH
 • Kortizol
 • Insulin

 • Fenobarbiton
 • Vitamin D, B12, Folat

 • Infektivni profil za pse: Parvo, Corona, Štenećak, Adeno virus
 • Reproduktivni profil pasa: Brucella, Leptospira, Herpes virus
 • Paraziti u krvi pasa: Leishmania, Ehrlichia, Babesia, Borrelia, Dirofilaria immitis, Knott test-mikrofilarije
 • Infektivni profil za mačke: FeLV, FIV, FIP, Toxoplasma, Chlamydia, Anaplasma

 • Bioptat
 • Punktat
 • Vaginalna citologija
 • Kutana citologija
 • Pregled sinovije

 • Profil inhalacionih alergena
 • Profil alergena iz hrane

 • Uzimanje i slanje uzraka u Pasterov zavod za određivanje titra antitela

Idi na vrh